AUXT legal

Správne riešenie v každej situácii
O nás Napíšte nám

AUXT legal

Správne riešenie v každej situácii
Napíšte nám

O nás

Sme mladá, dynamická advokátska kancelária poskytujúca právne služby klientom z podnikateľského prostredia predovšetkým na území Slovenskej republiky a to najmä z miest Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Žiar nad Hronom, Bratislava, Nitra, Kežmarok, Rimavská Sobota, Lučenec a Ružomberok.

Hodnoty s ktorými pracujeme

Zodpovednosť a flexibilita

Uvedomujeme si, že aktuálna doba vyžaduje okamžité riešenia bez zbytočných prieťahov. Ku všetkým prípadom pristupujeme s maximálnou zodpovednosťou, reflektujúc všetky možné riziká a so snahou o čo najrýchlejšie dosiahnutie želaného výsledku.

Inovatívnosť a odbornosť

Na každý prípad sa snažíme pozerať s potrebnou dávkou nadhľadu, uvedomujúc si aktuálne technické a technologické možnosti a vývoj nielen právnych vzťahov. Každý prípad posudzujeme individuálne a v prípade potreby spolupracujeme s profesionálmi na danú oblasť s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v oblasti práva, daní, účtovníctva a riadenia.

Stabilný tím a dlhoročné partnerstvá

Aj napriek inováciám a rýchlemu vývoju v každej oblasti spoločnosti si ctíme základné hodnoty a pevné vzťahy v podobe dlhoročných odborných skúsenosti našich profesionálnych spolupracovníkov, dlhoročné partnerstvá a častokrát aj osobné priateľstvá s našimi klientmi.

Naše služby

Obchodné právo

 • Právne poradenstvo v predzmluvných obchodnoprávnych vzťahoch a následné vypracovanie a posudzovanie obchodných zmlúv, zastupovanie klienta advokátom pri obchodnoprávnom rokovaní, pri mimosúdnom rokovaní, ako aj v súdnych sporoch
 • Právo obchodných spoločností v podobe vypracovania korporátnych zmlúv a dokumentov potrebných pre založenie a vznik spoločnosti ako aj pre nastavenie právnych vzťahov v spoločnosti a vo vzťahu k tretím osobám
Čítať viac
 • Zápis zmeny v spoločnosti a to najmä: zmena obchodného mena, sídla, štatutárneho orgánu (napr. konateľa), predmetu podnikania, prevod obchodného podielu
 • Príprava a vypracovanie právnej analýzy na konkrétny právny prípad
 • Ochrana proti nekalej súťaži najmä v podobe právneho poradenstva pri ochrane obchodného mena a ochrane obchodného tajomstva

Občianske právo

 • Právne poradenstvo v predzmluvných občianskoprávnych vzťahoch, prí príprave, vypracovaní a posudzovaní občianskoprávnych zmlúv
 • Právne poradenstvo pri podielovom spoluvlastnícve a bezpodielovom spoluvlastníctve manželom vrátane zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva
 • Právne poradenstvo pri odporovateľnosti právneho úkonu
Čítať viac
 • Právne poradenstvo pri podielovom spoluvlastnícve a bezpodielovom spoluvlastníctve manželom vrátane zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva

Právo nehnuteľností

 • Právne poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľností v podobe prípravy zmluvnej dokumentácii a posúdení zmluvnej dokumentácii
 • Predovšetkým kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, zmluva o výstavbe, rezervačná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, záložná zmluva, úverová zmluva, developerská zmluva

Právo investičných fondov

 • Právne poradenstvo pri založení subjektu kolektívneho investovania
 • Príprava a vypracovanie právnych analýz a právnych stanovísk napríklad pre možnosť distribúcie cenných papierov vydávaných investičným fondom, pre vykonávanie činnosti investičného sprostredkovateľa v sektore kapitálového trhu

Pracovné právo

 • Vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vnútorných pracovnoprávne predpisy
 • Zastupovanie v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru

Daňové právo

 • Poskytovanie odborných konzultácií, právnych analýz a stanovísk
 • Zastupovanie v daňovom konaní

 Niečo z našej činnosti

 • Komplexné právne poradenstvo spoločnosti, ktorá podniká v oblasti pohonných hmôt a aktuálne prevádzkuje 23 čerpacích staníc
 • V spolupráci s našou spolupracujúcou advokátskou kanceláriou v Prahe právne poradenstvo pri cezhraničnom prevode podniku, ktorý prevádzkuje medzinárodnú kryptomenovú platobnú bránu a kryptomenovú burzu 
 • Právne poradenstvo a zmluvná dokumentácia pri vstupe investora do slovenskej spoločnosti, ktorá prevádzkuje eshop na území 6 štátov v EÚ, s vlastnou výrobou a  dosahovanými ročnými tržbami približne 1,5 mil. EUR
 • Vymáhanie peňažných pohľadávok a spolupráca v súdnych konaniach spolu v celkovej hodnote +12 mil. EUR
 • Komplexné právne poradenstvo spoločnosti, ktorá podniká v oblasti realít a developmentu s celkovou hodnotou majetku viac ako 8 mil. EUR
Čítať viac
 • Právne poradenstvo a zmluvná dokumentácia pri vstupe investičného fondu do slovenskej spoločnosti podnikajúcej v oblasti odpadového hospodárstva 
 • Právne poradenstvo a zmluvná dokumentácia pri vstupe slovenskej farmaceutickej spoločnosti s vlastným produktom na zahraničné trhy
 • Právne poradenstvo spoločnosti, ktorá na území SR a ČR prevádzkuje spolu 4 fabriky na výrobu a spracovania hliníka
 • Kompletné právne poradenstvo a zmluvná dokumentácia pri založení, vzniku a uvedení do prevádzky zdravotníckej ambulancie
 • Právne poradenstvo spoločnosti ktorá prevádzkuje zdravotnícke ambulancie a lekárne
 • Právne poradenstvo slovenskej spoločnosti, ktorá vstúpila na pražskú burzu
 • Právne poradenstvo pre český investičný fond, ktorý sa zaoberá vodným hospodárstvom a ekológiou, pri jeho plánovanom vstupe na slovenský trh
 • Právne poradenstvo pri zastupovaní klienta s nemeckou majetkovou účasťou
 • Zastupovanie v súdnych konaniach, výsledkom ktorých boli mimosúdne dohody s výhodným a okamžitým výsledkom pre klientov za súčasného výrazného šetrenia času a ďalších nákladov klienta (okrem iného mimosúdna dohoda klienta so spoločnosťou s rakúskou vlastníckou štruktúrou, mimosúdna dohoda klienta v spore s nemeckou spoločnosťou)
 • Mimosúdne dohody v občianskoprávnych sporoch

  Napíšte nám